Conditions générales de réservation

1. Algemene voorwaarden

Alleen deze voorwaarden beheersen de reserveringen en het verblijf in ons hotel, evenals de voorwaarden voor de betaling van onze diensten.

 2. Reservering

Bij de reservatie van een verblijf, moet een voorschot van 50% van het totale bedrag van de reservatie betaald worden :

- door een overschrijving naar onze bankrekening ;

- door een automatische voorheffing op uw kredietkaart (waarvan de gegevens – nummer van de kaart en vervaldatum – op voorhand moeten doorgegeven worden).

In het geval :

- de gevraagde vooruitbetaling niet tijdig betaald wordt (het datum wordt duidelijk vermeld op de bevestigingsbrief), wordt de reservatie automatisch geannuleerd.

- de gegevens van uw kredietkaart niet tijdig doorgegeven worden (het datum wordt duidelijk vermeld op de bevestigingsbrief), wordt de reservatie automatisch geannuleerd.

3. Annulatie & wijziging van de  klant (verblijf)

Een reservatie kan geannuleerd of gewijzigd worden tot 7 dagen voor de aankomstdag (dag van kennigeving en dag van aankomst inbegrepen).

Na deze periode is het totale bedrag van uw reservatie te betalen.

In geval van sterfgeval (bewezen met een overlijdensakte) of in geval van ziekte (bewezen met een medisch attest), blijven deze annuleringsvoorwaarden van toepassing en moeten gerespecteerd worden.

Alle annuleringen moeten schriftelijk gebeuren worden.

Onder bepaalde voorwaarden behoudt het Domaine des Hautes Fagnes zich het recht voor om geen compensaties te eisen.

4. Annulatie & wijziging van de  klant (behandeling)

Een reservatie van behandeling in het wellnesscentrum "Vita Natura" kan geannuleerd of gewijzigd worden tot 5 dagen voor de dag van afspraak (dag van kennisgeving en dag van aankomst inbegrepen). 

Na deze periode is het totale bedrag van uw reservatie te betalen.

In geval van sterfgeval (bewezen met een overlijdensakte) of in geval van ziekte (bewezen met een medisch attest), blijven deze annuleringsvoorwaarden van toepassing en moeten gerespecteerd worden.

Alle annuleringen moeten schriftelijk gebeuren worden.

Onder bepaalde voorwaarden behoudt het Domaine des Hautes Fagnes zich het recht voor om geen compensaties te eisen.

 5. No-show van de klant

In geval van no-show, is het totale bedrag van de reservatie (verblijf en alle eventueel aanvullende prestaties – diner, behandeling,...) te betalen (100% van de totale prijs).

6. Reglement

Bij aankomst wordt van elke gast een identiteitsbewijs gevraagd. De gasten dienen zich te schikken naar het reglement van het hotel.

Ernstige of herhaalde overtredingen van het reglement geven het hotel het recht onmiddellijk een einde te maken aan het verblijf van de klant waarbij deze toch het bedrag van het volledige voorziene verblijf dient te betalen.

De klant is verantwoordelijk tegenover het Domaine des Hautes Fagnes voor elke schade door hem toegebracht aan personen, gebouwen, meubilair of inrichting van het hotel en de voor het publiek toegankelijke plaatsen.

7. Verblijfskosten

De verblijfskosten (3,50 € per persoon en per verblijf) zijn te betalen bij het verlaten van de kamer de dag van het vertrek. 

8. Openingsuren

De dag van aankomst is de kamer beschikbaar vanaf 15 uur tenzij, schriftelijk, anders bevestigd.

De dag van vertrek moet de kamer verlaten worden voor 11 uur. Bij niet naleving van deze dienstregeling (late check out) wordt een vergoeding van 50€ per kamer aangerekend. 

9. Anders

Het streng verboden in het hele hotel te roken.  In geval van niet-naleving van dit voorschrift, wordt een forfaitaire straf van 100 € automatisch in rekening gebracht. 

10. Wetten en rechtspraak

De overeenkomsten tussen de koper en het Domaine des Hautes Fagnes zijn alleen gebonden aan het Belgisch Recht.

Alle geschillen tussen de partijen worden beslecht door de Rechtbanken van Verviers.